PROFESSIONALS

Sara Navarro Arnabat

Psicòloga i psicopedagoga. Coordinadora d’“Astrolabi, centre de teràpies i autoconeixement”.

 

Tinc una visió holística del món i de les persones, els éssers humans formem part d’un sistema, d’un tot. La nostra ment, cos i emocions estan constantment connectats, i les experiències que vivim són oportunitats per a aprendre i créixer. Al llarg de les sessions el respecte i la confiança són elements bàsics per fomentar la seguretat i poder avançar en el treball propi, ja sigui en l’àmbit psicològic com psicopedagògic.

Laia Munts Carayol

Psicòloga.

Em dedico a l’atenció d’infants, adolescents i a les seves famílies. Entenc a la persona en desenvolupament constant com a un tot i alhora única i irrepetible. En el procés d’atenció psicològica, com a professional parteixo d’una relació d’igualtat, respecte i confiança, tot reconeixent a l’altre com a persona completa i procurant realitzar un anàlisi profund a partir de una relació empàtica i de comprensió evitant la invasió i/ o adquirir un paper excessivament directiu. Considero el joc i la creativitat elements fonamentals de l’ésser humà, així com la seva tendència innata a la autorrealització, que engloba els aspectes emocionals, cognitius, conductuals i relacionals.

Francina Balagué Bellido

Logopeda i formadora de comunicació sense violència (basada en la CNV).

En el meu acompanyament poso el focus en les necessitats de l’infant, de la seva família i del sistema al qual pertany perquè tinc una visió global de la persona i el que l'envolta. Empatitzo i acullo la frustració que pot arribar a causar el no poder comunicar-se eficientment i treballo per potenciar les habilitats existents, empoderant a l’infant i a la família per a trobar estratègies que permetin cobrir les necessitats detectades. Crec en el potencial del joc com a eina per a afavorir els vincles i els aprenentatges així que miro de que les sessions siguin entretingudes i lúdiques. La meva mirada com a logopeda i com a persona és respectuosa, amorosa i curiosa.

Thais Camps González

Fisioterapeuta. Formada en control i reeducació del moviment.

El meu treball està enfocat a la millora de la simptomatologia de lesions agudes o cròniques, però sobretot encaro les sessions en la prevenció de futures lesions i tractaments mitjançant el moviment. Entenent el paper essencial que tenim els fisioterapeutes en la conscienciació i l’educació sanitària de les persones, imparteixo xerrades i tallers per a divulgar la importància dels hàbits posturals en el dia a dia, en la feina o en l’activitat esportiva, guiant a cada persona segons les seves necessitats individuals. Per altra banda, confiant plenament en els beneficis que ofereix la marxa nòrdica com a eina terapèutica, m’he format com a instructora per INWA i realitzo sortides de forma regular pel Penedès amb l’objectiu de divulgar hàbits saludables d’higiene postural i tractar patologies neuromúscul-esquelètiques.

Sandra Calero

Terapeuta naturista i monitora esportiva.

Sóc amant de la naturalesa i amb això, respecto els ritmes naturals del cos i de la persona.
M'he dedicat a l'esport durant anys, sobretot a la natació, el pilates i l'entrenament personal.
A l'actualitat realitzo assessorament alimentari, aromateràpia, tècniques de relaxació i control de
l'estrès. Acompanyo processos de canvi i necessitats personals amb l'objectiu de que la persona
desenvolupi les seves pròpies eines per sentir‐se en equilibri.

Nathalia Sócrate

Psicòloga i dramaterapeuta.

Realitzo teràpia psicològica a adults, especialitzada en la dona, acompanyant processos de gestió emocional i desenvolupament personal.
També dinamitzo grups on combino les meves especialitats, la psicologia i el teatre terapèutic, amb l'objeciu de generar canvis en diferents àmbits vitals dels participants.

La meva curiositat i necessitat d'acompanyar cada dia millor fa que a l'actualitat m'estigui formant en intervenció i teràpia familiar sistèmica.

Paula Pérez

Psicòloga.

Entenc l'espai que es comparteix en les sessions com una situació única de caliu i acompanyament
a l'infant. Com a conseqüència de veure la persona com a única i permeable a l'entorn, comprenc
que tots els processos són diferents, i per això puc adoptar diferents metodologies en funció del cas.
Tot i així, desenvolupo amb passió la meva feina seguint un mateix fil conductor: l'acompanyament en diferents situacions i fer a la persona autora del seu propi procès.
En quan a la xarxa àmplia de la pràctica, considero important la constant comunicació i coordinació amb els principals agents implicats en cada cas per tal d'enriquir l'evolució, així com la formació continua en la vida del terapeuta.

Mireia Beumala

Professora de ioga.

Acompanyo a persones perquè connectin amb la presa de consciència del seu cos, i així, despertar la
pau i la plenitud mental. Està demostrat que a través d'exercicis de respiració, de coneixement corporal i de meditació podem canviar estats energètics i actuar directament sobre el nostre estat d'ànim. El meu treball es basa en un ioga clàssic i considerat terapèutic que s'adapta a les necessitats de cada persona. Les sessions tenen com a objectiu la relaxació i el despertar de la consciència de forma progressiva.