Grups de suport a l'aprenentatge

Es tracta d’un espai grupal on proporcionem a aquells alumnes que ho necessitin suport psicopedagògic, facilitant un ambient d’escolta activa i d’atenció a les seves necessitats individuals i com a grup, generant un espai d’enriquiment personal i acadèmic. El treball parteix de l’establiment d’un vincle amb el professional de referència, el qual vetllarà perquè cada un d’ells pugui desenvolupar-se al màxim en totes les seves àrees.