top of page
WhatsApp Image 2021-11-02 at 22.23.01.jpeg

Logopeda i formadora de comunicació sense violència (basada en la CNV).

En el meu acompanyament poso el focus en les necessitats de l’infant, de la seva família i del sistema al qual pertany perquè tinc una visió global de la persona i el que l'envolta. Empatitzo i acullo la frustració que pot arribar a causar el no poder comunicar-se eficientment i treballo per potenciar les habilitats existents, empoderant a l’infant i a la família per a trobar estratègies que permetin cobrir les necessitats detectades. Crec en el potencial del joc com a eina per a afavorir els vincles i els aprenentatges així que miro de que les sessions siguin entretingudes i lúdiques. La meva mirada com a logopeda i com a persona és respectuosa, amorosa i curiosa.

bottom of page