Feminidades

És un espai pensat per a les dones, per a cuidar‐nos, dedicant‐nos temps de qualitat i sent acompanyades per dos professionals, Nathalia Sócrate (psicòloga) i Sandra Calero (terapeuta naturista).

Els aspectes que es treballaran s'engloben en aquests punts:

 • Presentació del taller

 • Fase reflexiva:

  • ens preguntarem i investigarem entorn la capacitat de dedicar‐nos temps a nosaltres mateixes.

 • Fase dinàmica:

  • la productivitat i com ens afecta voler arribar a la perfecció.

 • Fase expressica:

  • la comunicació assertiva i sana.

 • Fase creativa:

  • d'on neix la teva creativitat? com l'expresses? com podem potenciar‐la?

 • Autocura:

  • què significa cuidar‐nos? de quina manera podem fer‐ho?

 • Límits:

  • saber dir que no sense sentir‐se culpable; demanar de forma directa i saludable allò que necessitem.

 • Autopercepció:

  • cuides el teu cos? el mimes o el castigues? estàs en sintonia amb ell?

 • Tancament del taller:

  • reflexions

Així doncs, treballarem els nostres cicles, compartirem saviesa, parlarem de tabús i de com afecten al nostre cos. Observarem quin espai dediquem a la nostra cura, a escoltar els nostres desitjos, connectarem amb la nostra pròpia energia. Alhora serà el grup qui marcarà el ritme amb les necessitats sorgides durant les trobades; les professionals mostraran una actitud oberta i receptiva per tal de fer‐ho possible.


El format està plantejat per a 9 trobades mensuals d'una durada d'unes 4 hores.


No obstant, qualsevol proposta serà benvinguda i valorada.