Constel·lacions Familiars

Es tracta d’una eina terapèutica que permet una doble línia de treball. Per una banda, a nivell transgeneracional detectar i sanar d’una manera ràpida la informació familiar heretada i que està condicionant negativament en el moment present (situacions repetitives, malalties, conflictes,…). Per altra, a nivell sistèmic detectar, identificar i canviar dinàmiques de comportament que ens estan perjudicant, en la nostra manera de relacionar-nos amb la família, parella, fills, amics i/o laboralment.
 
Els tallers de constel·lacions transgeneracionals que es realitzen al centre sempre parteixen d’un anàlisis previ del sistema familiar (a través de la confecció del transgeneracional), el qual permet que en el moment de la realització de la constel·lació es pugui arribar de forma més directa i profunda al nucli del conflicte, afavorint la resolució de la situació o conflicte, i de tot el sistema familiar.
 
El taller grupal de constel·lacions familiars beneficia a totes les persones que assisteixen. Directament a la persona que constel·la i al seu sistema familiar, i per ressonància, a tots els participants que indirectament també estan treballant en els seus sistemes familiars.