Psicologia

Partim d’una visió holística del món i de les persones; els humans formem part d’un sistema, d’un tot. La nostra ment, cos i emocions estan constantment connectats, i les experiències que vivim són oportunitats per a aprendre i créixer.


En el procés d’atenció psicològica el respecte i la confiança són elements bàsics. Partim d’una relació d’igualtat, reconeixent a l’altre com a persona completa, única i irrepetible. Procurem realitzar un anàlisi profund a partir de una relació empàtica i de comprensió, evitant la invasió i/o adquirir un paper excessivament directiu.


El joc i la creativitat són elements fonamentals de l’ésser humà, així com la seva tendència innata a la autorrealització, que engloba els aspectes emocionals, cognitius, conductuals i relacionals. 

Segueix-nos

  • Facebook - White Circle
  • Instagram